הנפקת היתר קידוח ותיאום חפירה: כל מה שרצית לדעת

היתר קידוח ותיאום חפירה

תוכן עניינים

בהתאם לסעיף 36 לחוק הבזק התשמ"ב 1982, כל המתכוון לבצע עבודות חפירה בעומק העולה על חמישים ס"מ מחויב בקבלת היתר חפירה מחברת בזק, רשויות מוניציפאליות וכולי. ניסיון הרב של חברות בעבודות חפירה, צברו ידע בתהליך הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה, ביעילות ובמהירות – אכיפה ופיקוח על כל התנאים והדרישות שמופיעים בהיתר. קיצור משך תהליך מתן אישור החפירה. תיאום וסנכרון התהליך מול כלל הרשויות והגופים המעורבים. תיאום ושילוב עבודות חפירה של גורמי תשתית שונים כדי לצמצם את פתיחות הכבישים/המדרכות באזור החפירה  וההפרעה לציבור המשתמשים בדרך. בכתיבה של המאמר שלפניכם הושקעו מאמצים אדירים. אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו מאוד נשמח באם תכבדו את המאמצים הרבים שעשינו באיסוף המידע החשוב הזה, ותואילו בטובכם לקרוא את המאמר שלפניכם מראשיתו ועד לתומו. כי בו נדון כעת על הנושא החשוב מאוד, הלא הוא – הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה.

מה כדאי שתדעו על הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה?

חפירה בשטח הציבורי וזאת לשם הנחה של תשתיות תת קרקעיות מחייבת תאום תשתיות וקבלת אישור הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה מהמועצה לאחר אישור כל הגורמים. כפי שבוודאי ידוע לכם, ההיתר לעבודות החפירה לביצוע מערכות תשתית תת קרקעית כולל ביצוע שיקום במסעות, מדרכות, שצ”פ וכל שטח ציבורי אחר, ויש לבצע אותו בהתאם לדרישות מחלקת הנדסה וחזות המושבה ולפי מפרט טכני לביצוע עבודות חפירה. אין להתחיל בעבודות ללא היתר חפירה וללא הודעה מראש ובכתב למחלקת חזות כשבעים ושניים שעות לפני שיחלו העבודות.

מהו התהליך של הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה?

תיאום תשתיות הינו הליך שבמהלכו חברה שמוכרת בתחום הקידוחים, מבקשת לבצע פרויקט תשתיתי כלשהו. על מנת שניתן יהיה לבצע את הפרויקט המדובר, יש צורך בביצוע תיאום תשתיות. כלומר, לתאם אל מול חברות וגופים נוספים שיש להם אינטרסים ותשתיות באזור של הפרויקט. במקרים מסוימים מתגלה כי יש צורך בביצוע של אחת או יותר מהפעולות שלהלן:

  1. מיגון של תשתית קיימת
  2. חצייה של תשתית קיימת
  3. העתקה של תשתית קיימת

מכיוון שכך, חשוב ביותר לתאם את ההליך אל מול חברות אחרות ולקבל את כל האישורים הנדרשים.

מה כולל ההליך בשלבים של הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה?

מה שכולל ההליך בשלבים של הנפקת תיאום קידוח והיתר חפירה:  

שלב ראשון- תיאום ושילוב חפירה של גורמי תשתית שונים על מנת לצמצם כמה שניתן פתיחות כבישים ומדרכות בשטח המושבה. אישור על העבודה והתשריטים של כל הגופים הרלוונטיים –חברת חשמל, בזק,  hot ,חברות הכבלים, תאגיד המים, וכיוצא בזאת. צירוף תשריטים , מפות מדידה , תוכניות מפורטות הכוללות את התוואי וציון פרטיי העבודה, בנוסף יש צורך בתוכנית הסדרי תנועה חתומה וערוכה באמצעות יועץ תנועה מורשה לעבודה המבוקשת.
שלב שני- ביצוע חפירות ועבודה לאחר הודעה והסכמת הרשות ולאחר הודעה לתושבים ברחוב, העבודה תתבצע תוך כדי עמידה במפרט טכני ופיקוח יום יומי, לאורך כל העבודה יום ולילה יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים. בנוסף לכך, למנוע הפרעות לתנועה ולתושבים, יש למנוע מטרדים במהלך העבודות כמו למשל – רעש , אבק, סיכון בטיחותי העלול להיגרם כתוצאה מהעבודות.
שלב שלישי  – החזרת המצב לקדמותו כולל שיקום כל התשתיות בכל האתר והסביבה ,יש למסור את העבודה למועצה לאחר השלמת כל הדרישות.

שתפו את המאמר

מאמרים נוספים

סגירת תפריט

ועד חסידי חב"ד רחובות (ע"ר)

ח.פ. 580010981

תקנון ומדיניות

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

2. עמותת “ועד חסידי חב"ד רחובות (ע"ר)” מאפשרת לך לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית.

3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והתורם יקבל תשובה באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

4. התורם יקבל קבלה אשר תציין את תרומתו לעמותה, הקבלה תשלח באמצעות כתובת המייל שסופקה על ידי התורם.

5. לעמותה אישורים משלטונות המס, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

6. נציגי העמותה ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך התרומה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חוויית התרומה ולהפוך אותה לפשוטה ולמהירה.

7. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן :”חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו.
לשם הנוחות, ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה.

8. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. תורם שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

9. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

10. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי התורם או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

12. אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.

13. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי.

14. מדיניות הגבלת אחריות: כספי התרומה יופנו לעמותה הנמצאת בחשבון בנק העמותה.

15. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

16. פרטים ליצירת קשר: כתובת אימייל: vcchabad@gmail.com טלפון: 08-9493176